Blog
shutterstock_702079528

Biopaliwa – zastosowanie i produkcja biogazu oraz metanolu

Biopaliwa – zastosowanie i produkcja biogazu oraz metanolu

Transformacja energetyczna dotknęła nie tylko sposobów, w jakie wytwarzamy energię elektryczną. Jednym z jej istotnych efektów są biopaliwa, które wchodzą do coraz bardziej powszechnego użytku. Masowe odejście od paliw kopalnych oznacza koniec silników na benzynę i olej napędowy otrzymywanych z ropy naftowej. Według rozporządzenia Rady Unii Europejskiej od 2035 roku nie będzie można już wprowadzać na rynek wyposażonych w nie aut. Zmiana ta ma ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Coraz popularniejsze stają się alternatywne napędy dla transportu samochodowego, mimo że silnik spalinowy nie wychodzi z użycia. Biopaliwa znajdują zastosowanie także w innych gałęziach transportu i przemysłu.

 

Różne rodzaje biopaliwa - ich wady i zalety

 

Biopaliwem jest każde przeznaczone na spalanie paliwo pochodzące z biomasy, czyli ze źródeł roślinnych lub zwierzęcych. Może mieć formę ciekłą, gazową lub stałą i służyć jako źródło energii w silnikach napędzających pojazdy, w kotłach grzewczych itp. Choć istnieją zamienniki dla tradycyjnych paliw, jak biobenzyna lub biodiesel z olejów roślinnych, to największy potencjał biopaliwa mają w prostszych do pozyskania, bardziej praktycznych formach.

 

Liczne uprawy rolne w Polsce tworzą idealne warunki do produkcji biopaliwa na dużą skalę.

Liczne uprawy rolne w Polsce tworzą idealne warunki do produkcji biopaliwa na dużą skalę.

 

Najprostszym biopaliwem, jakie powstaje z biomasy w wyniku fermentacji beztlenowej, jest biogaz składający się w większości z metanu. Przed użyciem trzeba go przeważnie oczyścić z siarkowodoru. Do jego produkcji wystarczy jednak dowolna biomasa pochodząca z uprawy roślin lub hodowli zwierząt. Warte uwagi są również bardziej przetworzone biopaliwa, jak np. biometanol.

 

Z czego będzie korzystał silnik spalinowy przyszłości?

 

Metanol szybko zyskuje na popularności jako biopaliwo w transporcie morskim. Można go łatwo wytworzyć poprzez utlenianie biogazu i stąd obecnie pochodzi większość zasobów tego paliwa. Jednak możliwe jest również połączenie zielonego wodoru i wychwyconego CO2 powstającego jako produkt uboczny w procesie przemysłowym. Choć wytworzony w ten sposób metanol nie pochodzi bezpośrednio z biomasy jak biopaliwa, nadal stanowi przyjazną dla środowiska naturalnego alternatywę dla energii z paliw kopalnych. Ponadto ten najprostszy chemicznie alkohol jest doskonałym medium do przechowywania i transportu wodoru, którego zużycie w przemyśle również rośnie.

Biopaliwa są wykorzystywane w coraz większych ilościach w transporcie morskim, ale ich znaczenie w przemyśle również rośnie.

Biopaliwa są wykorzystywane w coraz większych ilościach w transporcie morskim, ale ich znaczenie w przemyśle również rośnie.

 

Produkcja biopaliwa na własną rękę – czy to opłacalne?

 

Obecnie technologie źródeł odnawialnych odgrywają coraz większą rolę w redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jednak poza bezpośrednim generowaniem energii elektrycznej, można je wykorzystać także do produkcji paliw. Biomasa to odnawialny surowiec. Pozyskuje się ją przede wszystkim z roślinnych odpadów z rolnictwa i przemysłu spożywczego, m.in. resztek zboża, liści po burakach lub kukurydzy czy innych roślinach uprawnych. Fermentacji można jednak poddać nie tylko odpady roślinne, ale też zwierzęce, jak resztki z kurników czy obornik. To najprostszy sposób dla gospodarstw rolnych i zakładów przemysłowych zajmujących się produkcją żywności, żeby wytwarzać własne biopaliwo jako alternatywne źródło energii.

 

OZE, biopaliwa, wodór – to filary trwającej transformacji energetycznej.

OZE, biopaliwa, wodór – to filary trwającej transformacji energetycznej.

 

Wykorzystanie biomasy do produkcji ekologicznego gazu to bardzo opłacalna metoda produkcji biopaliwa w Polsce. Użytki rolne zajmują znaczną część powierzchni kraju, a duża część odpadów organicznych nadal nie jest wykorzystywana do produkcji paliw. Popyt na biopaliwa stale rośnie. Razem z innymi odnawialnymi źródłami energii wypierają szkodliwe paliwa kopalne. Przedsiębiorstwa planujące przyszłość już zaczynają korzystać z nowych źródeł energii.

Jeśli i Ty chcesz prowadzić w wyścigu ku innowacjom, skontaktuj się z nami. Różne spółki ASE Grupy Technologicznej oferują szeroki zakres usług związanych z transformacją energetyczną, w tym z biopaliwami. Skorzystaj z doradztwa w kwestii przepisów i dotacji lub projektów dla ekologicznych i opłacalnych inwestycji.

 

 

 

 

 

 

Wstecz