O Grupie

ASE Grupa Technologiczna zrzesza 11 spółek o różnych profilach inżynierskich. 


Aktywnie angażujemy się w transformację energetyczną w kraju oraz na świecie. Jesteśmy producentem własnych magazynów energii, projektujemy morskie farmy wiatrowe oraz najbardziej zaawansowane technologicznie instalacje wodorowe. 


Kompleksowo obsługujemy większość gałęzi przemysłu od badań środowiskowych, poprzez pozwolenia na budowę i projekty aż po audyty bezpieczeństwa oraz ochronę przeciwwybuchową w strefach zagrożonych wybuchem.

ww

MIEP

Infrastruktura Morska Przemysł Paliwowy

Firma Marine Infrastructure & Engineering Projects Ltd. (MIEP) została założona w celu podejmowania i realizacji projektów związanych z infrastrukturą morską oraz przemysłem paliwowym i gazowym na rynku międzynarodowym. Firma MIEP należy do polskiej Grupy ASE zrzeszającej firmy inżynierskie zarządzane i pozostające w posiadaniu Automatic Systems Engineering Ltd.

 

 

Naszym klientom oferujemy kompleksowe rozwiązania technologiczne, począwszy od analizy bezpieczeństwa i studium wykonywalności projektów, poprzez projektowanie i nadzór, usługi konstrukcyjne oraz konserwację i wsparcie techniczne. Świadczenie tych usług jest możliwe, ponieważ Grupa ASE składa się z kilku oddziałów zatrudniających ponad 200 doświadczonych inżynierów specjalizujących się w różnych dziedzinach, począwszy od sektora paliwowego i gazowego oraz rafinerie poprzez sektor petrochemiczny, aż po specjalistów z ogólnych branż inżynieryjnych, jak również infrastruktury morskiej.

 

Firma MIEP została utworzona w celu świadczenia usług z dziedziny inżynierii morskiej wybranym klientom w Nigerii oraz w innych krajach Afryki Zachodniej. Na potrzeby każdego projektu spośród doświadczonych inżynierów wybierany jest zespół ekspertów zajmujący się realizacją danego kontraktu. Dzięki bogatemu doświadczeniu pracownicy firmy mogą zapewnić kompleksową obsługę realizacji projektu w następujących zakresach:

 

 

Firma jest w stanie podjąć się realizacji powyższych usług w dowolnej kombinacji, w tym także całościowych inwestycji „pod klucz”. Usługi świadczone przez firmę obejmują pełną gamę projektów hydrotechnicznych, od optymalizacji zakresu działań, poprzez ocenę geotechniczną, aż po projektowanie i zarządzanie budową. Obecnie firma MIEP prowadzi projekt o nazwie „Projekt koncepcyjny terminalu paliwowego Koko-Nigeria” na zlecenie firmy Network Oil & Gas Nigeria Ltd. W zakres działań związanych z tym projektem wchodzą:

 

 


“Na potrzeby każdego projektu spośród doświadczonych inżynierów firmy wybierany jest specjalny zespół zajmujący się sprawnym przeprowadzeniem danego kontraktu”.

Wstecz