Blog
shutterstock_702079528

Metanol jako paliwo przyszłości?

Metanol jako paliwo i metoda magazynowania wodoru zyskuje coraz większe znaczenie w transporcie morskim oraz w przemyśle.

Wśród narzędzi dekarbonizacji przemysłu i transportu coraz większe znaczenie zyskuje metanol jako paliwo i metoda magazynowania wodoru. Neutralny dla środowiska sposób produkcji czyni z niego coraz bardziej popularną alternatywę dla paliw kopalnych. Z tego powodu powstaje coraz więcej zakładów produkcji paliw odnawialnych, takich jak metanol. Największym z nich będzie zakład Advanced Methanol Rotterdam, który ma ruszyć już w 2025 roku. Każdego roku będzie produkował 90 tys. ton biopaliwa. W ten sposób zredukuje emisję gazów cieplarnianych aż o 350 tys. ton ekwiwalentu CO2 rocznie.

 

Nowe statki coraz częściej wykorzystują metanol jako paliwo

 

Znaczna część tego metanolu służy za nośnik wodoru do dalekodystansowego transportu. Coraz więcej jest jednak wykorzystywane jako paliwo okrętowe. Wśród nowych statków transportowych oddanych do użytku w 2022 roku już 3% stanowiły jednostki zasilane metanolem. Jeśli jednak Międzynarodowa Organizacja Morska ma spełnić założenia redukcji emisji do 2050 roku o 50% względem 2008 roku, liczba ta będzie szybko rosnąć. Również prognozy ekspertów wskazują na umacnianie się pozycji metanolu w transporcie morskim.

 

Statki wykorzystujące metanol jako paliwo mogą w dalszej perspektywie zdominować transport morski

Statki wykorzystujące metanol jako paliwo mogą w dalszej perspektywie zdominować transport morski

 

Dlaczego warto stosować metanol jako paliwo?

 

Najważniejszą zaletą metanolu jest oczywiście jego ekologiczna produkcja. Mimo że struktura alkoholu jest w dużej mierze oparta na tych samych pierwiastkach co węglowodorów, to węgiel w nim zawarty można pozyskać z odpadów niepodlegających recyklingowi. Jest to najpopularniejsza metoda otrzymywania metanolu, z której korzystają największe zakłady produkcji biopaliw.

Metanol jako paliwo warto stosować również z innych względów. Paruje znacznie mniej niż inne ciekłe paliwa, dzięki czemu jest szczególnie łatwy w transporcie. Ponadto dobrze miesza się z wodą, jest biodegradowalny i nietoksyczny dla środowiska. Nawet poważny wyciek metanolu wykorzystywanego jako paliwo okrętowe jest nieporównywalnie mniej szkodliwy względem tradycyjnych paliw kopalnych.

 

Metanol może być wytwarzany z biogazu pozyskanego z odpadów rolnych

Metanol może być wytwarzany z biogazu pozyskanego z odpadów rolnych

 

Ekologiczne metody pozyskiwania metanolu

 

Metanol można produkować ekologicznie na kilka sposobów. Jednym z nich jest połączenie zielonego wodoru ze źródłem węgla pochodzącego między innymi z wychwytu dwutlenku węgla z elektrociepłowni. Jako że proces otrzymywania metanolu z wodoru jest łatwo odwracalny, używa się go do ułatwienia transportu tego silnie penetrującego gazu. Jednak metanol jako paliwo produkuje się głównie poprzez utlenianie biometanu pozyskanego z niepodlegających recyklingowi odpadów biologicznych.

Metanol uzyskany z odnawialnych źródeł energii, odpadów i produktów ubocznych, takich jak CO2, stanowi doskonałą okazję do dekarbonizacji transportu i przemysłu. Służy nie tylko jako paliwo okrętowe, ale też jako półprodukt w przemyśle chemicznym. Bywa również wykorzystywany jako zamiennik gazu ziemnego przy produkcji energii cieplnej, ale jest to rzadka praktyka.

 

Wykorzystaj metanol w Twoim przedsiębiorstwie

 

Jeśli którekolwiek z zastosowań metanolu może sprawdzić się w Twojej firmie, dowiedz się więcej. Skontaktuj się z nami i sprawdź, co mamy do zaoferowania Tobie, byś również skorzystał z możliwości oferowanych przez transformację energetyczną.

Wstecz