O Grupie

ASE Grupa Technologiczna zrzesza 11 spółek o różnych profilach inżynierskich. 


Aktywnie angażujemy się w transformację energetyczną w kraju oraz na świecie. Jesteśmy producentem własnych magazynów energii, projektujemy morskie farmy wiatrowe oraz najbardziej zaawansowane technologicznie instalacje wodorowe. 


Kompleksowo obsługujemy większość gałęzi przemysłu od badań środowiskowych, poprzez pozwolenia na budowę i projekty aż po audyty bezpieczeństwa oraz ochronę przeciwwybuchową w strefach zagrożonych wybuchem.

ww

Program Regionalny Fundusze Europejskie - Excento - Mikrogranty

Opracowanie prototypu „zintegrowanej cyfrowej platformy / Digital Twin”

 

Spółka ASE SP z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach programu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

 

Całkowita wartość  projektu:200 000. zł

 

Całkowita wartość dofinansowania: 150 000 zł

Tytuł projektu : Opracowanie prototypu „zintegrowanej cyfrowej platformy / Digital Twin”

 

Informacje o Dotacjach

Wstecz