O Grupie

Misją firm skupionych w GRUPIE TECHNOLOGICZNEJ ASE jest dostarczanie bezpiecznych technologii i rozwiązań dla przemysłu i infrastruktury gospodarczej.

 

Grupa Technologiczna ASE utworzona w wyniku wieloletniego rozwoju inżynierskiej firmy Automatic Systems Engineering obrazuje rozwój i specjalizację polskiego przemysłu, oraz dostarcza unikalne możliwości realizacji obiektów przemysłowych.

 

Jako firma macierzysta Grupy Technologicznej ASE Automatic Systems Engineering od niemal 30 lat specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań bezpiecznych technologii dla przemysłu i infrastruktury.

OurVision-Content1

Fundusze Europejskie

 

Spółka Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych i kompleksowych systemów bezpieczeństwa przemysłowego i systemów zarządzania bezpieczeństwem przemysłowym oraz wiedzy eksperckiej i budowania kompetencji”. Dofinansowanie realizowane jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

 

Opis projektu:

Utworzone Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie realizować badania przemysłowe i prace rozwojowe odnośnie nowych możliwości rozwoju systemów bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem, weryfikować założenia techniczne niezbędne do projektowania i badania prototypów nowych usług. Badania będą prowadzone w zakresie wymaganym przez prawo (m.in. dyrektywy unijne) oraz wymagań użytkowników, aby zapewnić jak najwyższą jakość, dopasowanie do klienta, a przede wszystkim bezpieczeństwo pracy zakładów przemysłowych.

Z uwagi jednak na stale rosnące potrzeby rynku krajowego i zagranicznego, działaniem koniecznym jest wykorzystanie najbardziej zaawansowanej myśli technicznej oraz wykorzystanie nowoczesnych środków trwałych i aparatury badawczej do przeprowadzenia prac B+R nakierowanych na stworzenie nowoczesnych systemów, modułów oraz produktów treningowych pozwalających na budowanie kompetencji w obszarze bezpieczeństwa obiektów przemysłowych.

Dzięki realizacji projektu, poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologię i inną niezbędną infrastrukturę, Spółka ASE uzyska możliwość prowadzenia prac rozwojowych nad swoimi produktami i usługami w przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury badawczo-rozwojowej. Dzięki wykorzystaniu posiadanej eksperckiej wiedzy branżowej i odpowiednich metod pracy możliwe będzie prowadzenie prac B+R w celu opracowania modułów pilotażowych, testowania ich oraz walidację nowych lub ulepszonych produktów i usług, wykorzystując otoczenie stanowiące model warunków rzeczywistego funkcjonowania, które pozwolą na dalsze udoskonalanie produktów i usług. Prace B+R prowadzone w ramach nowopowstałego Centrum B+R będą skupiały się na definiowaniu, testowaniu oraz dokumentowaniu produktów i usług w obszarze bezpieczeństwa pracy oraz zarządzania bezpieczeństwem zakładów przemysłowych.

 

Informacje podstawowe o projekcie:

Beneficjent: Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

 

Koszt całkowity projektu: 4 211 230,41 PLN

Koszt kwalifikowany  projektu: 2 424 653,80 PLN

Kwota dofinansowania projektu: 1 091 094,21 PLN

Termin realizacji projektu: 2016.08.31-2018.04.30

Wstecz