Blog
shutterstock_702079528

Miks energetyczny Twojej firmy ma znaczenie

Miks energetyczny Polski wpływa na bezpieczeństwo kraju, ale i w firmie ma znaczenie, z jakich źródeł energii ona korzysta.

Tak jak miks energetyczny Polski ma wpływ na bezpieczeństwo kraju i udział wydatków na energię w budżecie, tak i w każdym prywatnym przedsiębiorstwie duże znaczenie ma to, na jakich źródłach energii ono polega. Najbardziej oczywistym powodem, żeby poświęcić uwagę miksowi energetycznemu swojej firmy jest opłacalność. Jeśli można pozyskać prąd taniej niż zwyczajnie kupując go z ogólnej sieci, warto skorzystać z takiej okazji.

 

Zapewnij bezpieczeństwo energetyczne swojemu przedsiębiorstwu

 

Istotnym elementem jest także bezpieczeństwo energetyczne. Jak dana firma jest przygotowana na przerwy w dostawie prądu lub jakąkolwiek inną awarię sieci? Jak jest przystosowana do zmian własnego zapotrzebowania? W jakim stopniu jest niezależna? Czy optymalnie korzysta z zasobów, które są dla niej dostępne? Rozwiązania istotne w strukturze energetycznej całego kraju – elektrownie jądrowe lub wielkie morskie farmy wiatrowe – są często niedostępne dla prywatnego sektora. Wciąż istnieją jednak liczne możliwości, które warto wykorzystać.

 

OZE jako zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa

 

Jednym z fundamentów jest oczywiście produkcja energii elektrycznej we własnym zakresie. Posiadanie własnej instalacji fotowoltaicznej lub innego OZE zmniejsza zapotrzebowanie na prąd z sieci. Wiąże się zatem z mniejszymi kosztami i większą niezależnością. Znaczenie ma również wiele innych czynników. To, na jakich warunkach korzystamy z zakupionej energii, może zapewnić znaczne oszczędności nawet bez własnej produkcji. Miks energetyczny to również paliwa, jakich używamy. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy do ogrzewania używamy węgla kamiennego czy gazu ziemnego, a inaczej, gdy wybieramy inne, ekologiczne nośniki energii.

 

 Miks energetyczny wykorzystujący różne źródła i metody przechowywania energii zapewnia największe bezpieczeństwo i elastyczność

 Miks energetyczny wykorzystujący różne źródła i metody przechowywania energii zapewnia największe bezpieczeństwo i elastyczność

 

Udział OZE w miksie energetycznym firmy

 

Odnawialne źródła energii zdobywają coraz większe znaczenie na rynku energetycznym. Oczywistym następstwem tego zjawiska jest zbliżanie się do dekarbonizacji energetyki. Są jednak istotne także z innego powodu: w przeciwieństwie do konwencjonalnych elektrowni cieplnych zasilanych paliwami kopalnymi można z nich łatwo korzystać prywatnie, na mniejszą skalę. Dlatego, aby miks energetyczny firmy zapewniał jak największe bezpieczeństwo, warto w nie zainwestować.

Niektóre rodzaje OZE są niedostępne w lokalnych warunkach klimatycznych i geologicznych. Jednak energetyka wiatrowa i fotowoltaika wciąż mogą odgrywać znaczącą rolę w strukturze miksu energetycznego Polski. Ogniwa fotowoltaiczne są najprostszym i najbardziej dostępnym rozwiązaniem, z którego korzystają nie tylko prywatne biznesy, ale też gospodarstwa domowe.

Możliwe jest również postawienie prywatnej elektrowni wiatrowej, jeśli mamy na to dość miejsca. Wiatrak o mocy nieprzekraczającej 40 kW może nie wymagać nawet pozwolenia na budowę i uwzględnienia w miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego. Decydują o tym jeszcze inne czynniki jak jego wysokość czy ingerencja w konstrukcję budynków. Nawet niewielka inwestycja może być opłacalna i przez długi czas stanowić pewnego rodzaju zabezpieczenie i pasywne źródło oszczędności.

 

Miks energetyczny to nie tylko produkcja energii ze źródeł odnawialnych

 

Należy jednak pamiętać, że istnieją inne możliwości dywersyfikacji struktury energetycznej przedsiębiorstwa. Konieczna redukcja emisji gazów cieplarnianych i zużycia paliw kopalnych wymaga, by swój miks energetyczny wzbogacić o zielone alternatywy. Spółki, których dotyczy obowiązek składania raportu pozafinansowego, powinny być tym szczególnie zainteresowane. Przy ostatnich przepisach unijnych w temacie ESG ich liczba w Europie i w samej Polsce znacznie wzrośnie w najbliższych latach. O szczegółach zmian i obowiązków pisaliśmy parę miesięcy temu. Pozostałe firmy nadal mogą korzystać z dotacji na przyjazne środowisku inwestycje, które dają perspektywę oszczędności i bezpieczeństwa energetycznego.

 

Wodór i inne ekologiczne paliwa mogą być cennym elementem miksu energetycznego przedsiębiorstwa

Wodór i inne ekologiczne paliwa mogą być cennym elementem miksu energetycznego przedsiębiorstwa

 

Energetyka zielonych paliw – produkcja i wykorzystanie

 

Energię pochodzącą z prywatnych paneli fotowoltaicznych lub elektrowni wiatrowej można przykładowo przeznaczyć na produkcję wodoru, który oferuje wiele możliwości. Kotły parowe na gaz ziemny są w większości przystosowane do wykorzystania mieszanki z domieszką wodoru nawet do 25%. Z kolei flota pojazdów wodorowych uniezależnia od wahań cen benzyny i pozwala na szybkie tankowanie neutralnym środowiskowo paliwem, które jest prywatnie produkowane. Pozyskany z odnawialnych źródeł energii zielony wodór może posłużyć również do produkcji m.in. metanolu lub amoniaku.

 

Miks energetyczny w branży spożywczej

 

Gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa spożywczego i inne miejsca, które produkują duże ilości odpadów organicznych, mogą też skorzystać z produkcji biogazu. Jest to doskonałe rozwiązanie, ponieważ przekształca odpady, które nie nadają się do recyklingu, w zielone paliwo. Zbędną biomasę można także pośrednio przekształcić w energię elektryczną. W Polsce to rozwiązanie dopiero zaczyna otrzymywać zasłużoną uwagę. Jednak za zachodnią granicą z każdym rokiem kolejne elektrownie biomasowe licznie wzbogacają miks energetyczny wielu gospodarstw i zakładów.

 

Na włączeniu produkcji biogazu do swojego miksu energetycznego mogą zyskać nawet niewielkie gospodarstwa rolne

Na włączeniu produkcji biogazu do swojego miksu energetycznego mogą zyskać nawet niewielkie gospodarstwa rolne

 

Korzystanie z rynku energii w Polsce – dostawy z sieci po najniższych stawkach

 

Nawet pobór prądu z państwowej sieci energetycznej oferuje możliwości, z których wciąż niewiele przedsiębiorstw korzysta. Stawki za dostawy energii wynoszą więcej podczas szczytów zużycia w ciągu dnia i są niższe nocą. Magazyn energii jest narzędziem pozwalającym korzystać z tych najniższych cen energii elektrycznej, by wykorzystać ją później podczas większego zapotrzebowania. Dodatkowo część lub nawet całość pojemności magazynu można przeznaczyć na zasilanie w przypadku awarii sieci i zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne. Magazyny energii stanowią również świetne wsparcie dla każdego rodzaju prywatnych instalacji OZE. Pełny wymiar oszczędności można wyliczyć w kalkulatorze korzyści na stronie ENERGATE od firmy Elmech-ASE.

 

Filtr energii - poprawa miksu energetycznego bez inwestycji w OZE

 

Dodatkowym wsparciem we właściwym wykorzystaniu pobieranej z sieci energii w każdym przedsiębiorstwie powinien być filtr energii. Wyższe harmoniczne związane z działaniem niektórych urządzeń, zbędny pobór energii biernej, straty mocy i inne problemy marnują energię i pieniądze. Zapobiec temu wszystkiemu może właściwie dobrany i zaimplementowany pasywny lub aktywny filtr. Nawet jeśli miks energetyczny firmy nie uwzględnia własnych źródeł energii elektrycznej czy produkcji zielonych paliw, ten dodatek zapewnia znaczne oszczędności.

 

Miks energetyczny ASE od 2022 r.

 

ASE Grupa Technologiczna od zawsze spogląda w przyszłość i zrzesza spółki związane z branżą energetyczną i wpływem przemysłu na środowisko. Dlatego już dawno podjęliśmy kroki, by wzmocnić i zdywersyfikować miks energetyczny Grupy. Na początku roku 2022 na naszym terenie uruchomiliśmy niewielką instalację fotowoltaiczną oraz magazyn i aktywny filtr energii produkcji firmy Elmech-ASE. Całość uzupełniają nowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

 

Inwestycja, której się podjęliśmy, wzbogaciła miks energetyczny ASE Grupy Technologicznej i zapewniła nam już duże oszczędności.

Inwestycja, której się podjęliśmy, wzbogaciła miks energetyczny ASE Grupy Technologicznej i zapewniła nam już duże oszczędności.

 

Oszczędności dzięki optymalizacji miksu energetycznego firmy

 

Suma oszczędności na przestrzeni pierwszego roku wyniosła aż 215 tys. PLN. Największą zasługę w tym stanie rzeczy miał filtr aktywny Xinus. Natomiast na drugim miejscu były oszczędności związane z właściwie zaplanowanym wykorzystaniem magazynu energii. Oba te elementy, jak i oprogramowanie nimi sterujące, zostały zaprojektowane przez Elmech-ASE. Instalacja fotowoltaiczna, choć niewielka, zapewniła nadal energię wartą 43 tys. PLN. Przestrzeń biurowa i magazynowa na terenie kampusu ASE Grupy Technologicznej nie potrzebuje jednak bardziej rozbudowanej struktury produkcji energii.

Kompletne dane z bieżącego roku nie są jeszcze dostępne. Jednak prognozy wskazują, że w 2023 i kolejnych latach zyski pozostaną równie wysokie, szczególnie przy podwyżkach cen energii elektrycznej. W takim tempie cała inwestycja zwróci się w ciągu kilku lat -  wcześniej niż zakładaliśmy.

 

Dowiedz się ile możesz zaoszczędzić optymalizując swój miks energetyczny

 

Uważamy, że najlepszą reklamą jest dobry przykład. Dlatego z dumą dzielimy się naszym sukcesem i zachęcamy innych do pójścia w nasze ślady. Jeżeli i Tobie zależy na oszczędzaniu przy poborze energii i chcesz, by miks energetyczny Twojej firmy spełniał wszystkie wymogi środowiskowe oraz gwarantował przedsiębiorstwu bezpieczeństwo energetyczne, skontaktuj się z naszymi ekspertami.

 

 

 

Wstecz