Blog
shutterstock_702079528

Raportowanie ESG – najważniejsze informacje

Tematy środowiskowe i społeczne - w skrócie ESG - są coraz ważniejszą i coraz bardziej uregulowaną kwestią.

Raportowanie ESG – najważniejsze informacje

Uwaga jaką poświęcamy tematom środowiskowym i społecznym stale rośnie. Staramy się nie tylko nie szkodzić, ale też naprawiać błędy poprzednich dekad, które miały negatywny wpływ na klimat i warunki życia ludzi. Te działania, w obecnych realiach, są nie tylko konieczne, ale także coraz pilniejsze. Kierowana właśnie tym podejściem jest idea pozafinansowego raportowania ESG (ang. environmental, social corporate governance). W tłumaczeniu oznacza to cele środowiskowe, społeczne oraz tzw. ład korporacyjny.

Nacisk na wzięcie odpowiedzialności za swoje działania i przejrzyste ich raportowanie nie jest oczywiście wyłącznie oddolny. Powstaje coraz więcej regulacji prawnych, ustalanych przez międzynarodowe organy, które określają dokładne warunki, na podstawie których należy składać te raporty. W Polsce obowiązują nas głównie zasady ustalane przez Unię Europejską. Według założeń unijnego Zielonego Ładu (ang. Green Deal) nasz kontynent ma do 2050 roku osiągnąć całkowitą neutralność klimatyczną. Jednak do tego czasu stoi przed nami wiele pomniejszych celów do spełnienia. Pilnuje tego przede wszystkim CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive), czyli w tłumaczeniu dyrektywa w sprawie raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

ESG to nie tylko dbałość o środowisko – to również uczciwa polityka wobec pracowników i społeczeństwa

ESG to nie tylko dbałość o środowisko – to również uczciwa polityka wobec pracowników i społeczeństwa

Europejski Zielony Ład i dyrektywa CSRD

Ostateczny cel Zielonego Ładu Unii Europejskiej w kwestii ESG, choć ambitny, jest oddalony o niemal trzy dekady. To, czym należy zająć się w pierwszej kolejności, to cel ustalony na rok 2030. Jest nim redukcja emisji gazów cieplarnianych o 55% w stosunku do poziomu z 1990 roku. Sposobem na kontrolowanie postępów jest właśnie dyrektywa CSRD. Zgodnie z jej wytycznymi na wiele przedsiębiorstw jest nałożony obowiązek raportowania według zasady tzw. podwójnej materialności. Oznacza to, że przedsiębiorstwo musi przedstawić, w jaki sposób czynniki zewnętrzne wpływają na jego działalność oraz jak jego działalność wpływa na środowisko, społeczeństwo i pracowników.

Co znaczy ESG – czyli co w ogóle trzeba raportować?

Kwestie środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny są oczywiście istotne. Również zasada „nie czyń poważnych szkód” (ang. do no significant harm), której przestrzeganie stanowi kryterium podczas raportowania, powinna przyświecać każdemu. Jednak nie tłumaczy to jeszcze, jakie dokładnie obowiązki nakłada dyrektywa CSRD. Między innymi z tego powodu powstały konkretne wytyczne do raportowania ESG, takie jak np. standardy GRI (ang. Global Reporting Initiative).

Te standardy, wydawane przez niezależną międzynarodową organizację, są powszechnie stosowane przez najbardziej znaczące globalne firmy. W 2020 roku aż 73% z 250 największych światowych przedsiębiorstw pod względem przychodów używało standardów GRI do raportowania ESG. Polegają one przede wszystkim na zidentyfikowaniu tzw. „istotnych tematów” indywidualnie dla każdej firmy i przeprowadzeniu dokładnej analizy na wyznaczonych polach. Szczegółowe informacje dotyczące istotnych tematów są zapewniane w ramach standardów tematycznych, które obejmują m.in. podatki, zatrudnienie, energię. Powstały również tzw. standardy sektorowe dla sektorów ropy i gazu, węgla oraz rolnictwa, akwakultury i rybołówstwa. Narzucają one przedsiębiorstwom ze wskazanych sektorów analizę konkretnych tematów. Nie zwalniają ich jednak z obowiązku indywidualnej analizy istotnych tematów spoza tych standardowych dla nich.

Unia Europejska jest dla reszty świata przykładem dbania o kwestie ESG

Unia Europejska jest dla reszty świata przykładem dbania o kwestie ESG

Czy raportowanie ESG dotyczy także Ciebie?

Według postanowień dyrektywy CSRD do 2027 roku obowiązek raportowania ESG obejmie ponad 3500 firm i organizacji zarejestrowanych w Polsce. Od samego początku obowiązek ten obejmuje notowane na giełdzie duże przedsiębiorstwa. Będzie jednak sukcesywnie rozszerzany na wszystkie firmy zatrudniające powyżej 250 osób oraz notowane na giełdzie wszystkie firmy poza mikroprzedsiębiorstwami.

Nie znaczy to jednak, że obowiązek pilnowania śladu węglowego nie dotknie pozostałych przedsiębiorców. Poprzez powiązania biznesowe właściwie każdego czeka konfrontacja z tym tematem. Będzie tak ze względu na konieczność dostarczania informacji dotyczących pochodzenia swoich produktów oraz ich śladu węglowego.

Jednak kwestią śledzenia własnego śladu węglowego i wpływu na środowisko oraz społeczeństwo warto zainteresować się nie tylko z konieczności. Jeśli poczucie odpowiedzialności za swoją działalność i płynące z tego korzyści wizerunkowe kogoś nie przekonują, należy pamiętać o potencjalnych zyskach finansowych. Wśród dotacji unijnych nie brakuje opcji, które są dostępne jedynie dla przedsiębiorstw, które spełnią konkretne wytyczne ESG. Na pomoc finansową mogą liczyć również inwestycje pomagające w wypełnianiu założeń Zielonego Ładu. Ich realizacja może z kolei okazać się konieczna już w najbliższych latach.

Jak ASE może pomóc Tobie w osiągnięciu celów ESG?

ASE Grupa Technologiczna od zawsze swoje działanie skupiała na przyszłości. Dlatego też w ofercie naszych spółek znajdują się usługi, które mogą pomóc Twojej firmie w wypełnianiu celów ESG. Szukasz sposobu, aby uczynić swój biznes bardziej przyjazny dla środowiska, a jednocześnie niezależny i tańszy w utrzymaniu? Zależy Ci na wywiązaniu się z obowiązków, jakie nakładać na Ciebie może dyrektywa CSRD? Zapoznaj się z usługami, jakie oferujemy.

 

Doradztwo w kwestii ESG – Eko-Konsult

Eko-Konsult jest firmą doradczą, której usługi dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa i środowiska. Pracujący tam eksperci wesprą Twoje przedsiębiorstwo na każdym etapie inwestycji, od projektu, po utrzymanie oddanej do użytku infrastruktury. Ułatwią zdobycie niezbędnych pozwoleń, wytłumaczą przepisy, przeprowadzą analizę bezpieczeństwa oraz weryfikację infrastruktury pod względem jej wpływu na klimat (ang. climate proofing). Doradztwo środowiskowe, w którym nie mają sobie równych, jest istotnym elementem dążeń do neutralności klimatycznej i osiągania celów ESG.

ASE Grupa Technologiczna poprzez swoją działalność pokazuje, jak pozyskiwanie energii może być neutralne dla środowiska

ASE Grupa Technologiczna poprzez swoją działalność pokazuje, jak pozyskiwanie energii może być neutralne dla środowiska

Przyszłościowe projekty zielonej energetyki

Różne spółki należące do ASE Grupy Technologicznej zajmują się projektami związanymi z odnawialnymi źródłami energii lub współpracą z nimi. Poza poprowadzeniem samych inwestycji w generowanie czystej, zielonej energii, oferujemy również budowę infrastruktury do jej magazynowania. Oparte na ogniwach litowo-jonowych magazyny energii są nie tylko dobrym sposobem, by maksymalnie wykorzystać potencjał OZE, ale także zaoszczędzić na poborze prądu z publicznej sieci. Natomiast połączenie zalet energii odnawialnej z możliwościami energetyki wodorowej pozwala zastąpić spalane węglowodory całkowicie bezemisyjnym paliwem.

Niezależnie od tego, na jakie rozwiązanie się zdecydujesz, by uczynić swoje przedsiębiorstwo bardziej ekologicznym, możesz liczyć na pomoc naszych ekspertów. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możesz lepiej realizować cele ESG w Twojej firmie.

 

 

Wstecz