Blog
shutterstock_702079528

Zielony amoniak kluczowym krokiem w dekarbonizacji przemysłu

Amoniak jest bardzo powszechnie używany w przemyśle. Dlatego zielony amoniak jest tak istotnym krokiem na drodze do dekarbonizacji przemysłu.

Amoniak jest związkiem bardzo powszechnie używanym w przemyśle. Dlatego zielony amoniak, czyli pozyskany w neutralny środowiskowo sposób, jest tak istotny. Wykluczenie emisji gazów cieplarnianych z procesu jego produkcji jest kluczowym krokiem na drodze do dekarbonizacji przemysłu. Krokiem, który jesteśmy gotowi już postawić.

 

Głównym zastosowaniem NH3 jest produkcja nawozów na masową skalę na całym świecie. Poza tym amoniak jest wykorzystywany szerzej w przemyśle chemicznym, spożywczym i do wytwarzania niektórych tworzyw sztucznych, jednak w mniejszej ilości.

 

Jeśli do produkcji nawozu używany będzie wyłącznie zielony amoniak, doprowadzi to do dekarbonizacji przemysłu chemicznego i pośrednio rolnictwa na wielką skalę

 

Zielony wodór a zielony amoniak i co je łączy

 

Przemysłowo amoniak otrzymuje się w wyniku syntezy czystych pierwiastków: wodoru i azotu. Ten drugi łatwo pozyskać z powietrza atmosferycznego, którego stanowi zdecydowaną większość. Jednak sposób wytworzenia wodoru ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o wpływ produkcji amoniaku na środowisko.

Swoją rolę odgrywają w tym tzw. technologie Power to X polegające na konwersji energii elektrycznej w gazowe lub płynne paliwa. Sprowadza się to zwykle do wykorzystania nadwyżki lub całej energii uzyskanej z OZE do produkcji m.in. H2 i pośrednio NH3.

 

Amoniak jako sposób transportu i przechowywania wodoru

 

Zielony wodór oznacza zatem zielony amoniak. Ale to nie wszystko, co łączy te dwa gazy. Proces produkcji amoniaku jest w pełni odwracalny. Można z niego z powrotem pozyskać wodór. Dodatkowe reakcje i procesy mogłyby wydawać się zbędne, ale za ich opłacalnością przemawia wygoda transportu. Amoniak znacznie łatwiej przechowywać i transportować niż wodór, który sprawnie penetruje ścianki pojemników. Ponadto po związaniu z azotem wodór zajmuje mniej miejsca niż w wolnej postaci, nawet po sprężeniu. Innymi słowami: w amoniaku jest więcej wodoru niż w tej samej objętości sprężonego czystego wodoru.

 

Rola zielonego amoniaku w przyszłości neutralności środowiskowej

 

Produkcja nawozów lub szerzej branża chemiczna oraz transport wodoru to nie jedyne zastosowania amoniaku. Szczególnie teraz, kiedy zielony amoniak staje się coraz bardziej popularny, eksplorowane są alternatywne sposoby jego użycia. Przykładowo może być z powodzeniem wykorzystany jako paliwo, do czego przygotowuje się już przede wszystkim transport morski. Pierwsze statki przystosowane do ekologicznych paliw, w tym amoniaku, który w ogóle nie zawiera węgla, są już w użyciu.

 

Korzystaj z zielonego amoniaku w Twoim przedsiębiorstwie

 


Jak każda przyszłościowa technologia, zielony amoniak jest w kręgu zainteresowań ASE Grupy Technologicznej. Od lat wspieramy implementację ekologicznych technologii na polskim rynku. Jeśli chcesz skorzystać z neutralnej środowiskowo produkcji amoniaku czy to do przetwórstwa chemicznego, czy jako biopaliwa, skontaktuj się z nami. Inżynierowie z Biprorafu, EKO-KONSULTU i ASE ATEX poprowadzą Cię przez każdy etap implementacji tej technologii w Twojej firmie i zadbają o bezpieczeństwo przeciwwybuchowe. Wykonaj krok w kierunku dekarbonizacji Twojego przedsiębiorstwa z nami.

Wstecz