Blog
shutterstock_702079528

Raportowanie ESG - kogo dotyczy dyrektywa CSRD?

Za sprawą dyrektywy obowiązek raportowania niefinansowego obejmie większość firm, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie.

Raportowanie ESG - kogo dotyczy dyrektywa CSRD

 

W grudniu 2022 r. w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) dotycząca sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Kogo obejmie obowiązek raportowania niefinansowego?

 

ESG - kogo dotyczy obowiązek raportowania?

 

Do 2027 roku nowy obowiązek obejmie ponad 3500 spółek i organizacji w Polsce. Głównym kryterium jest wielkość i charakter przedsiębiorstwa. Pierwsze raporty za rok 2024 będą musiały złożyć duże firmy zatrudniające powyżej 500 osób, które do tej pory raportowały dane niefinansowe na podstawie odrębnych przepisów (ustawy o rachunkowości). Pozostałe duże jednostki złożą pierwszy raport za rok 2025, a małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie za rok 2026. Obowiązek raportowania niefinansowego nie będzie dotyczył mikrojednostek, czyli przedsiębiorstw, które w roku bilansowym zatrudniają średnio do 10 osób, a ich przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają 700 000 euro.

 

Informacje niefinansowe - raportowanie zrównoważonego rozwoju

 

Dyrektywa CSRD w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju ma na celu ujednolicenie raportowania niefinansowego w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Raportowanie ESG (ang. environmental, social, corporate governance) dotyczy ujawniania informacji z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego. Publikowanie niefinansowych danych pozwoli zainteresowanym jednostkom na ocenę i porównanie poszczególnych podmiotów pod względem zrównoważonego rozwoju. Po wdrożeniu nowych standardów publikowane dane będą przejrzyste i porównywalne.

 

Jak sporządzić raport ESG? Standardy i wytyczne

 

Przepisy prawne pozwalają na stosowanie norm i standardów raportowania informacji ESG. Jednym z rozwiązań powszechnie stosowanych w środowisku biznesowym jest korzystanie z wytycznych GRI (Global Reporting Initiative), których główną zaletą jest elastyczność pozwalająca na zastosowanie ich do różnych jednostek. Kolejną możliwością jest korzystanie z wytycznych IIRC (International Integrated Reporting Council), łączących sprawozdawczość finansową i niefinansową. W październiku 2023 wytyczne do raportowania ESG zostały również opracowane w języku polskim przez Steward Redqueen, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Jak ASE może pomóc w raportowaniu niefinansowym?

 

Jeżeli raportowanie danych ESG stanowi wyzwanie dla Twojej firmy, skontaktuj się ze specjalistami ASE. Doradcy z EKO-KONSULT posłużą Ci wsparciem pod względem środowiskowym zarówno w obszarze raportowania, jak i na każdym etapie inwestycji. Pozostałe spółki wchodzące w skład ASE Grupy Technologicznej pomogą Ci ograniczyć negatywny wpływ na środowisko poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie produkcji, magazynowania i zarządzania zieloną energią.

Wstecz