Aktualności
shutterstock_1069016036

„Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”

14 października 2021 r. w Warszawie, z inicjatywy ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, przedstawiciele administracji rządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu podpisali „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce''.

138 podmiotów podjęło się współpracy na rzecz przyspieszenia zielonej transformacji w naszym kraju, stawiając na rozwój gospodarki wodorowej. To ważny krok w osiągnięciu netutralności klimatcznej Europy. Polska, jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej zawarło takie porozumienie.

 

Podstawowym celem Porozumienia, oprócz rozwoju technologii wodorowych w kraju oraz wykorzystania ich w jak najszerszym spektrum życia gospodarczego oraz energetycznego, jest również maksymalizacja local content, czyli korzystanie z wkładu polskich przedsiębiorstw.

 

Cieszymy się, że spółki z ASE Grupy Technologicznej mogły  również podpisać porozumienie: Automatic Systems Engineering Sp. z o.o., ASE ATEX Sp. z o.o., BIPRORAF Sp. z o.o., PROJMORS - Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. oraz EKO-KONSULT Sp. z o.o.

 

 

RAZEM TWORZYMY TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI

Wstecz