Aktualności
shutterstock_1069016036

Konferencja Green Energy Tricity sukcesem zielonej energetyki

Konferencja Green Energy Tricity od ASE Grupy Technologicznej była sukcesem w promowaniu i wspólnym dążeniu do zielonej energetyki.

W dniach 26-27 września odbyła się w Gdańsku konferencja Green Energy Tricity organizowana przez ASE Grupę Technologiczną. Tematyka wydarzenia była rozległa i dotyczyła różnych sektorów przemysłu. Obejmowała nie tylko samo wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ale też technologie powiązane z OZE. Na sześciu różnych panelach mówiono o wszystkim, co dotyczy ekologicznej transformacji energetycznej, obniżenia śladu węglowego i kosztów energii. Na wyczerpującą analizę tej tematyki pozwolił udział uznanych ekspertów z branży oraz szczegółowe zaplanowanie każdego z paneli przed konferencją.

Konferencja GET nie była jednak wydarzeniem tylko dla ludzi z branży energetycznej. Poruszane kwestie są istotne nie tylko dla przedsiębiorców działających w przemyśle, ale ogólnie dla biznesu. Dlatego przekaz dostosowany był do odbiorców, których grono było zróżnicowane. Wśród uczestników dało się słyszeć głosy doceniające przekaz skierowany do osób spoza branży zainteresowanych tematem. A zainteresowanie nowoczesnymi rozwiązaniami w temacie energetyki objawiało się również licznymi odwiedzinami na kampusie ASE Grupy Technologicznej, by zwiedzić działający tam magazyn energii.

 

Obecność i wkład ekspertów były kluczowym elementem konferencji Green Energy Tricity

 

GET nowym znaczącym punktem na mapie polskiego przemysłu

 

Na konferencji GET pojawiło się ponad 220 uczestników, co oznacza duży sukces frekwencyjny. Jest to istotne, ponieważ konferencja jest współtworzona również przez uczestników i ich cenny wkład dyskusyjny podczas Networking and Drinks czy Uroczystej Kolacji, podczas których dzielą się swoimi doświadczeniami i perspektywami. Wydarzenie przyciągnęło gości z całej Polski, a nawet spoza granic kraju. Mógł się do tego przyłożyć fakt, że na naszych panelach występowały również zagraniczne osoby reprezentujące różne biznesy, jak np. hiszpańskie firmy Calvera, Resistancias Tope, RPOW Consulting czy niemiecka firma MAN ES.

 

Konferencja Green Energy Tricity to również panale prowadzone po angielsku, jak Zero emission heating

Zaproszeni Goście Specjalni - przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC dr Janusz Steinhoff, wicemarszałek zarządu województwa pomorskiego Leszek Bonna, wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski, wiceprezes zarządu BCC i kanclerz Loży Gdańskiej Maciej Dobrzyniecki oraz kanclerz Loży Toruńskiej i wiceprezes zarządu BCC Zbigniew Wyszogrodzki - podkreślali wagę tematyki konferencji. W swoich przemówieniach zwrócili uwagę na to, że dla rozwoju energetycznego kraju i regionu oraz doprowadzaniu naszego kraju do neutralności klimatycznej, potrzebna jest zmiana świadomości przedsiębiorców w możliwościach rozwoju ich firm. Konferencja GET odpowiadała na te potrzeby, udzielając na swoich panelach wartościowych dla gości informacji jak do tego dotrzeć. Przekazywała, porządkowała i przedstawiała w zrozumiały sposób - to ważne, tym bardziej gdy ilość spraw, obowiązków i zadań do wykonania  przy wkraczaniu w nową rzeczywistość - jaką wg nas jest Rewolucja Wodorowa i technologie OZE - często może przytłaczać.

 

Rozwój, przemysł, spotkania i kultura – konferencja Green Energy Tricity

 

Ludzie przyjechali na GET dla paneli i prezentacji skupionych na technologicznej stronie zmian w przemyśle energetycznym. Jednak konferencja Green Energy Tricity składała się również z elementów networkingu i bliższego poznania potrzeb, problemów lub doświadczeń firm, które zagościły u nas na konferencji.

Konferencji towarzyszyły także akcenty sztuki. Podczas uroczystej kolacji na loterii wizytówkowej do wygrania były dzieła autorstwa lokalnej artystki – Agnieszki Filipek. Natomiast oprawę muzyczną podczas wydarzenia Networking and Drink oraz kolacji zapewniały Baltic String Quartet oraz Amelia Chilewska z zespołem Smooth Jazz Trio.

Wstecz