Blog
shutterstock_702079528

Instalacja fotowoltaiczna oraz magazyn energii

Opracowanie projektu oraz realizację modułowej, skalowalnej, prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii o zdolności likwidacji mikro zaników energii elektrycznej oraz kompensacji mocy biernej w sieci energetycznej niskiego napięcia zarządzanej przez system wraz z jej dostawą.

Od lutego, wraz z Eko-Konsultem, siostrzaną spółką z ASE Grupy Technologicznej realizujemy projekt budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, przy pomocy wsparcia finansowego udzielonego przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA z programu Pomorze Przyszłości.

 

Głównym założeniem projektu jest uzyskanie dużej autonomii energetycznej w ASE Grupie Technologicznej i pokazanie, że jeżeli chcemy zmian w podejściu do otaczającego nas środowiska to warto zacząć od siebie. Dzięki instalacji fotowoltaicznej planujemy zmniejszyć rachunki za energię elektryczną, a tym samym zabezpieczyć się przed rosnącymi kosztami od operatorów. Ważnym elementem powstającej instalacji jest magazyn energii o zdolności do likwidacji mikro zaników energii elektrycznej oraz kompensacji mocy biernej i wyższych harmonicznych w sieci energetycznej niskiego napięcia. Poniżej przedstawimy założenia techniczne całego projektu.

Cały system będzie składał się z trzech elementów. Pierwszy z nich to instalacja fotowoltaiczna, która zostanie zainstalowana na wiatach postojowych dla samochodów osobowych na terenie kampusu ASE Grupy Technologicznej. Do instalacji zostanie użytych 90 sztuk panel o mocy 33,75 kWp. Będą to panele wykonane w technologii half-cut, multi-busbar oraz PERC, które zapewniają wyższą moc wyjściową, ograniczają spadek mocy wskutek zwiększenia temperatury, zmniejszającą wpływ zacienienia na wytwarzanie energii, obniżającą ryzyko gorących punktów, a także zwiększającą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

 

Drugim elementem instalacji jest magazyn energii. Wykonamy go w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej LiFePO4. Jego pojemność wyniesie 192 kWh o mocy wyjściowej 48 kW. System bateryjny zbudowany będzie na bazie 4 modułowych szaf 4P 480V, 100Ah, zarządzany przez trójpoziomowy (1-pozim moduł, 2-poziom zespół modułów w szafie, 3-poziom cały system) BMS (Battery Management System). System bateryjny wyposażony będzie w moduł łączeniowy i rozdziału mocy do połączenia z systemem konwersji i kontroli przepływu mocy.

 

Głównym elementem aktywnym systemu konwersji i kontroli przepływu mocy będzie inwerter hybrydowy na bazie filtra aktywnego XINUS, wyposażony w zabezpieczenia po stronie DC oraz po stronie AC.

 

Dla potrzeb tego systemu zastosowany zostanie dostosowany kontener morski 20ft wyposażony  w instalację:

·         wentylacyjno-klimatyzacyjny, instalację

·         elektryczną potrzeb własnych, 

·         system detekcji i gaszenia pożaru.

 

Trzecim elementem spinającym całą instalację będzie wykonana przez zespół Squadron aplikacja, która będzie integralnym elementem systemu sterującego. System sterowania będzie pełnić funkcję monitorowania i nadzorowania pracy wszystkich elementów: instalacji fotowoltaicznej,  magazynu energii  oraz sieci elektroenergetycznej. Użytkownik będzie miał dostęp zarówno do informacji o działaniu instalacji fotowoltaicznej, jej wydajności, w tym ekonomicznej, a w przyszłości także w odniesieniu do prognozowanych warunków atmosferycznych.

 

Co między innymi będziemy mogli monitorować?:

·         moc produkowana przez falownik instalacji fotowoltaicznej ,

·         moc ładowania/ rozładowywania magazynu,

·         SoC, czyli poziom naładowania w procentach,

·         moc pobrana przez odbiory odbiorów,

·         moc oddawana/pobrana w sieci elektroenergetycznej,

·         energia wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej,

·         energia ładowania magazynu,

·         energia rozładowania magazynu,

·         energia oddana do sieci elektroenergetycznej,

·         pobrana energia z sieci dzisiaj [kWh]

 

Całość instalacji pozwoli nam na osiągniecie następujących funkcjonalności:

·         produkcja ekologicznej energii elektrycznej (redukcja emisji CO2),

·         ładowanie magazynu energii nadwyżkami energii z instalacji PV,

·         ładowanie magazynu energii  z sieci energetyki zawodowej w okresie doliny nocnej (tańsza energia z sieci elektroenergetycznej),

·         oddawanie energii z magazynu w szczycie obciążenia sieci energetyki zawodowej  (droższa energia z sieci elektroenergetycznej),

·         bezprzerwowe zasilanie odbiorów w czasie awarii sieci energetyki zawodowej (funkcja centralnego UPS dla wszystkich lub wyselekcjonowanych, wrażliwych odbiorów użytkownika),

·         kompensacja mocy biernej,  poprawa jakości energii elektrycznej poprzez moduł filtra aktywnego.

Wstecz