Aktualności
shutterstock_1069016036

Informujemy, że postępowanie w sprawie zapytania ofertowego nr 01/01/2022 - Opracowanie prototypu ''zintegrowanej cyfrowej platformy / Digital Twin'' zakończyło się wyłonieniem wykonawcy.

Informujemy, że postępowanie w sprawie zapytania ofertowego nr 01/01/2022 - Opracowanie prototypu ''zintegrowanej cyfrowej platformy / Digital Twin'' zakończyło się wyłonieniem wykonawcy.

Wyłoniony wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie (netto) 200 000zł

„Stowarzyszenie BIM”

Ul. Kaliska 23 lok.U4

02-316 Warszawa

 

Program współfinansowany  w ramach programu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Zrzut ekranu 2023-04-26 131704
Wstecz