Aktualności
shutterstock_1069016036

Grupa „MERCOR” S.A, podpisała umowę nabycia, od ASE Grupy Technologicznej, 25% udziałów w spółce ELMECH-ASE Sp. z o.o.

7 grudnia 2021r. została podpisana umowa nabycia 25% udziałów, od ASE Grupy Technologicznej, w spółce Elmech-ASE Sp. z o.o. przez Grupę ''Mercor'' S.A. Tym samym spółka Elemch-ASE zyskała partnera przy rozwoju magazynów energii.

Rozwijane przez ELMECH-ASE magazyny energii zapewnią Grupie i jej klientom zwiększanie efektywności energetycznej i tym samym stabilność energetyczną.

 

Magazyny energii, które będziemy produkować wspólnie z Elmech-ASE pod indywidualne zamówienia firm pozwolą na optymalizację zakupu energii z sieci i zarządzanie własnymi zasobami energii z OZE. To konkretne oszczędności i bezpieczeństwo energetyczne.  Opierając się na wiedzy naszych inżynierów, synergiach produktowych i bazie klientów możemy wspólnie w pełni wykorzystać możliwości rynkowe — mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu MERCOR S.A.

 

Magazyny energii są podstawą dalszego rozwoju nowoczesnej energetyki rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii, pozwalając na pełne wykorzystanie ich możliwości pod kątem optymalizacji kosztów energii elektrycznej, przychodów z jej produkcji i sprzedaży. Ponadto są ważnym czynnikiem ochrony środowiska, poprzez redukcję emisji CO2 i ochrony zasobów naturalnych. Współpraca z firmą Mercor pozwoli na pełne wykorzystanie synergii firm i rozwój tego produktu z korzyścią dla użytkowników — mówi Arkadiusz Marat, Prezes Zarządu Elmech-ASE Sp. z o.o.

 

Wiecej informacji o tranakcji: Więcej

Wstecz