Kontakt

Siedziba główna

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.
80-557 Gdańsk ul. Narwicka 6
tel. + 48 58 520 77 20
faks + 48 58 346 43 44
ase@ase.com.pl

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Gdańsku
66103015080000000800400007

Lokalizacja:
N54°23’08.16″ E18°38’02.97″
NIP: 583-000-00-49
NIP UE: PL 5830000049
KRS 0000097059 Sąd Rejonowy w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 506 000 zł