MIEP-PL

Firma Automatic Systems Engineering powstała w 1990 roku i od początku swojej działalności może poszczycić się cennymi inicjatywami i aktywną działalnością w zakresie wspierania pomocy społecznej, promocji kultury i sportu. Wierzymy, że biznes powinien nie tylko przynosić wyniki finansowe, ale także iść w parze ze społeczną odpowiedzialnością, gdyż firma jest częścią jej otoczenia.

MIEP

Firma Marine Infrastructure & Engineering Projects Ltd. (MIEP) została założona w celu podejmowania i realizacji projektów związanych z infrastrukturą morską oraz przemysłem paliwowym i gazowym na rynku międzynarodowym. Firma MIEP należy do polskiej Grupy ASE zrzeszającej firmy inżynierskie zarządzane i pozostające w posiadaniu Automatic Systems...