Grupa Technologiczna ASE

GRUPA ASE - Doświadczenie i kompetencje

Misją firm skupionych w GRUPIE ASE jest dostarczanie bezpiecznych technologii i rozwiązań dla przemysłu i infrastruktury gospodarczej. Zadania bezpieczeństwa realizuje firma Automatic Systems Engineering dostarczając zarówno wiedzę, analizy i szkolenia w ramach pionu ASE Expert, jak również konkretnych urządzeń i rozwiązań  technicznych w ramach pionu ASE Integrator. Zapewniamy dostawy elektrotechniki i automatyki w wykonaniu przeciwwybuchowym, rozwiązań elektrotermii przemysłowej, a także specjalistycznego osprzętu dla rozwiązań offshore.

Zadania projektowania wielobranżowego kompletnych obiektów technologicznych dla branży petrochemicznej, naftowej, gazowej i chemicznej realizuje specjalistyczne Biuro Projektów BIPRORAF.

Zadania skierowane dla branży morskiej i offshore realizuje Biuro Projektów Przemysłu Morskiego PROJMORS, znane w Polsce i na świecie z kompleksowych projektów oraz realizacji całych obiektów w branży morskiej. Dzięki połączeniu zdolności analitycznych, projektowych i realizacji oraz nadzorów GRUPA ASE jest w stanie zrealizować największe i najtrudniejsze technicznie obiekty przemysłowe oraz infrastruktury przemysłu morskiego. Potwierdzają to referencje w wielu zakładach przemysłowych oraz portach i stoczniach w Polsce, jak i na świecie.